Om YourFlow

For the english version of our blog, visit us at: yourflow-2015-eng.blogspot.se
Besök vår hemsida på: yourflow.se

måndag 15 maj 2017

Använder din organisation rätt verktyg i flödesarbetet?

Produktionsteknikern och logistikutvecklaren jobbar fortfarande med "trubbiga" verktyg. Tröskeln till att använda simuleringsverktyg är fortfarande väldigt hög. Användaren eller organisationen har sällan nyttan av simuleringsverktygets fulla kapacitet, det går att lösa de flesta uppgifter snabbare och lika bra med enklare verktyg. Tyvärr används CAD till att lösa flödesuppgifter, det också det vanligaste arbetsverktyget för att lösa flödesfrågor och/eller ta fram produktionslösningar. De som använder CAD till denna typ av frågeställningar är inte riktigt mogna i sitt flödesarbete.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar