Om YourFlow

For the english version of our blog, visit us at: yourflow-2015-eng.blogspot.se
Besök vår hemsida på: yourflow.se

måndag 6 mars 2017

Vad kan man få för effekter av för högt PIA? (3)

Vid för högt PIA i verkstaden, ger en liten förändring i PIA en stor förändring i ledtid. Dessa verkstäder lägger ofta mer energi (kostnader) på planering än andra. Eftersom man har stora förändringar i ledtiden, så har man svårt med leveransprecisionen eftersom det vi pratar om i dagligt tal, leveranstiden skiljer sig mycket från tillfälle till tillfälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar