Om YourFlow

For the english version of our blog, visit us at: yourflow-2015-eng.blogspot.se
Besök vår hemsida på: yourflow.se

lördag 4 mars 2017

Följ med på en "resa" för bättre produktivitet! 1:a inlägget

Figuren visar en typisk produktionsprocess.

Grönt är värdeskapande avsnitt och rött är icke värdeskapande avsnitt. Fortfarande finns en stark tendens att fokusera på de gröna avsnitten eftersom det är där man investerar (maskiner) och har höga personalkostnader.

Dvs. inom industrin är fortfarande fokus på resurser väldigt stark. Inom de gröna områdena finns det många verktyg, uppföljningar, KPI:er mm. för att mäta och förbättra, oftast är alla väldigt bra uppdaterade kring prestationsmåtten rörande dessa resurser. Men får man de verkliga resultat man eftersträvar?

Backa tillbaka lite och fundera över grunderna i Lean.....är inte det att eliminera slöserier?....om du svarar ja på frågan, varför jobbar vi inte mer med de stora röda områdena i så fall?

Med YourFlow kan man enkelt reducera och eliminera förluster i hela produktionsprocessen!

Vilken dold potential om man kan engagera alla oavsett var man jobbar i processen för att förbättra företagets konkurrenskraft, vad kan inte det ge?

Följ med på den här serien inlägg och lär mer om hur ni kan förbättra produktiviteten och verkligen reducera produktionskostnaden. resultaten ni uppnår syns definitivt på sista raden!
Det finns en massa verktyg och metoder för att förbättra de värdeskapande områdena. Oftast är dessa verktyg "fokuserade" på resurserna i dessa områden, människor eller maskiner. YourFlow "attackerar" förlusterna i hela produktionskedjan! 

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar