Om YourFlow

For the english version of our blog, visit us at: yourflow-2015-eng.blogspot.se
Besök vår hemsida på: yourflow.se

torsdag 14 maj 2015

25-30% produktivitetsökning (Fri 7/5 2015)

Yourflow har i en förstudie hos en av Sveriges större hustillverkare givit förslag på hur kapaciteten kan ökas med 25-30% utan att öka bemanning eller byta lokaler. Hustillverkaren är nu i full färd att genomföra förändringarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar