Om YourFlow

For the english version of our blog, visit us at: yourflow-2015-eng.blogspot.se
Besök vår hemsida på: yourflow.se

söndag 30 augusti 2015

Genomlysning av produktion

En global underleverantör till fordons- och tillverkningsindustrin väljer att genomlysa en del av sin produktíon med YourFlow.

tisdag 18 augusti 2015

Strategisk order

YourFlow har fått en strategisk order från en global underleverantör till fordonsindustrin specialiserad på bearbetning av transmissionskomponenter och delssystem för tunga fordon.

onsdag 12 augusti 2015

SWII 2015

YourFlow AB är tillsammans med 6 andra svenska högteknologiska SME handplockade för SWII 2015 (Swiss-Swedish Innovation Initiative) till Innovative Smart Factory Networking Conference 2015.

Ny kund inom fordonstillverkning

Fordonstillverkare förlänger med YourFlow.

söndag 31 maj 2015

YourFlow - Ett arbetssätt i tiden

Tiden att visualisera processer med post-it lappar eller "papper & penna" är förbi.....gå ut i flödet, gör kartläggningen tillsammans i teamet och direkt i YourFlow, gå till konferensrummet, sätt på projektorn och arbeta vidare. Då kan arbetet sparas, hämtas upp var som helst och delas mellan alla.

Sedan kan man förädla vidare utan risk för att något har ramlat ned på golvet mellan tillfällena..J...
Styrkan med YourFlow jämfört med komplexa flödesprogram stavas "enkelhet och teamwork", ingen expert kan slå det!

Det är personalen närmast värdeflödet som har de bästa förbättringsidéerna. Att sedan arbetet blir roligt, involverande och engagerande gör att resultaten med YourFlow blir bättre jämfört med andra arbetssätt.

torsdag 14 maj 2015

25-30% produktivitetsökning (Fri 7/5 2015)

Yourflow har i en förstudie hos en av Sveriges större hustillverkare givit förslag på hur kapaciteten kan ökas med 25-30% utan att öka bemanning eller byta lokaler. Hustillverkaren är nu i full färd att genomföra förändringarna.

Total Produktivitetskontroll

Nu kan du i Yourflow designa och analysera produkt-/artikel flöden samt även din bemanning.

Med den nya Spagettifunktionen kan optimeringar göras för att nå det Yourflow kallar Total produktivitetskontroll.

Set scale

Med funktionen "Set scale" erhålls automatisk uträkning av transportsträckor. Det här underlättar tidssättning och ger ett förbättrat stöd till användaren vid utformning av flödeskartor.