Om YourFlow

For the english version of our blog, visit us at: yourflow-2015-eng.blogspot.se
Besök vår hemsida på: yourflow.se

söndag 21 maj 2017

CAD och VSM

Med hjälp av VSM gör organisationen verkliga produktivitetsförbättringar, man når inte lika långt med CAD.........måndag 15 maj 2017

Använder din organisation rätt verktyg i flödesarbetet?

Produktionsteknikern och logistikutvecklaren jobbar fortfarande med "trubbiga" verktyg. Tröskeln till att använda simuleringsverktyg är fortfarande väldigt hög. Användaren eller organisationen har sällan nyttan av simuleringsverktygets fulla kapacitet, det går att lösa de flesta uppgifter snabbare och lika bra med enklare verktyg. Tyvärr används CAD till att lösa flödesuppgifter, det också det vanligaste arbetsverktyget för att lösa flödesfrågor och/eller ta fram produktionslösningar. De som använder CAD till denna typ av frågeställningar är inte riktigt mogna i sitt flödesarbete.

 

måndag 6 mars 2017

Vad kan man få för effekter av för högt PIA? (3)

Vid för högt PIA i verkstaden, ger en liten förändring i PIA en stor förändring i ledtid. Dessa verkstäder lägger ofta mer energi (kostnader) på planering än andra. Eftersom man har stora förändringar i ledtiden, så har man svårt med leveransprecisionen eftersom det vi pratar om i dagligt tal, leveranstiden skiljer sig mycket från tillfälle till tillfälle.

söndag 5 mars 2017

Påverkar ledtiden produktiviteten? (2:a inlägget)

Japp, det gör den!

Men hur hänger det ihop?

För att förstå hur diskreta tillverkningssystem beter sig kan vi backa lite i tiden....John Little visade redan 1961 på den sk. Little´s formel PIA = Utleveranser * Genomloppstid.

Alla produktionstekniker, logistikutvecklare och inte minst chefer inom dessa områden, ska bara förstå och kunna Little´s formel på sina fem fingrar!

Förstår man ovanstående formel och hur vårt verkliga system "följer den", då kan man ta rätt initiativ för att förbättra verksamheten. Man förstår då också hur negativt ett för högt PIA har på produktiviteten.

Anders Segerstedt har sedan på ett utomordentligt pedagogiskt sätt beskrivit det i "Fysiken i fabriken"!

Nedanstående kurvor visualiserar Little´s formel.

Som man enkelt kan se på kurvan till vänster så ökar inte utleveranserna trots ökat PIA vid ett visst tillfälle på PIA-nivån.
I verkliga system kan de ibland ha en tendens att t o m minska....

lördag 4 mars 2017

Följ med på en "resa" för bättre produktivitet! 1:a inlägget

Figuren visar en typisk produktionsprocess.

Grönt är värdeskapande avsnitt och rött är icke värdeskapande avsnitt. Fortfarande finns en stark tendens att fokusera på de gröna avsnitten eftersom det är där man investerar (maskiner) och har höga personalkostnader.

Dvs. inom industrin är fortfarande fokus på resurser väldigt stark. Inom de gröna områdena finns det många verktyg, uppföljningar, KPI:er mm. för att mäta och förbättra, oftast är alla väldigt bra uppdaterade kring prestationsmåtten rörande dessa resurser. Men får man de verkliga resultat man eftersträvar?

Backa tillbaka lite och fundera över grunderna i Lean.....är inte det att eliminera slöserier?....om du svarar ja på frågan, varför jobbar vi inte mer med de stora röda områdena i så fall?

Med YourFlow kan man enkelt reducera och eliminera förluster i hela produktionsprocessen!

Vilken dold potential om man kan engagera alla oavsett var man jobbar i processen för att förbättra företagets konkurrenskraft, vad kan inte det ge?

Följ med på den här serien inlägg och lär mer om hur ni kan förbättra produktiviteten och verkligen reducera produktionskostnaden. resultaten ni uppnår syns definitivt på sista raden!
Det finns en massa verktyg och metoder för att förbättra de värdeskapande områdena. Oftast är dessa verktyg "fokuserade" på resurserna i dessa områden, människor eller maskiner. YourFlow "attackerar" förlusterna i hela produktionskedjan!